Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Για την περίοδο από την Τετάρτη, 15/3/23 μέχρι και την Παρασκευή 17/3/23 τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής και του ΔΠΜΣ στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» θα γίνουν διαδικτυακά στις ώρες που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα. Οι διδάσκοντες θα αναρτήσουν τα απαιτούμενα links στις ιστοσελίδες των μαθημάτων τους για την ενημέρωση των φοιτητών.