Μιγαδικές Συναρτήσεις
Περιγραφή

Εισαγωγή στις μιγαδικές συναρτήσεις. Παραγώγιση. Εξισώσεις Cauchy-Riemann, αρμονικές συναρτήσεις. Δυναμοσειρές και στοιχειώδεις συναρτήσεις. Ολοκλήρωση και ολοκληρωτικοί τύποι.  Αναπτύγματα κατά  Laurent.  Ιδιόμορφα σημεία. Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων.

Εξάμηνο : 3o

Διδάσκοντες : Ν. Παπαγεωργίου