Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών
Περιγραφή

Εισαγωγή.  Βασικές έννοιες της θεωρίας αξιοπιστίας κατασκευών (το βασικό μοντέλο, βασικές παράμετροι και επιφάνειες αστοχίας, δείκτες αξιοπιστίας, υπολογισμός αξιοπιστίας κατασκευαστικού στοιχείου).  Μοντέλα αξιοπιστίας κατασκευαστικών συστημάτων (συστήματα εν σειρά και εν παραλλήλω, συνδυασμός συστημάτων, σύνθετα συστήματα, επίπεδα αξιοπιστίας).  Υπολογισμός μερικών συντελεστών ασφάλειας.  Χρονικά μεταβαλλόμενη αξιοπιστία.  Εφαρμογές σε ναυπηγικές κατασκευές.
Λογιστικές ασκήσεις για το σπίτι: Τέσσερις σειρές λογιστικών ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες :

Προαπαιτούμενα : Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και Εργαστήριο.