Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας ΙΙ
Περιγραφή

Σύνθετες μετρήσεις επί λειτουργικών συστημάτων της Ναυτικής Μηχανολογίας.
Εργαστηριακές Ασκήσεις:

  1. Παραλληλισμός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους στο Δίκτυο
  2. Θερμικός Ισολογισμός Κινητήρα Diesel
  3. Συντελεστής Απόδοσης Φυγοκεντρικής Αντλίας
  4. Αποστακτήρας Υποθλίψεως
  5. Ευθυγράμμιση Αξονικού Συστήματος
  6. Σχεδιασμός Συστήματος Ελέγχου Ανάστροφου Εκκρεμούς
  7. Στρεπτικές Ταλαντώσεις.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Ν. Κυρτάτος, Ι. Γεωργίου, Λ. Καϊκτσής, Ι. Προυσαλίδης, Χ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπαλάμπρου, Ν. Αλεξανδράκης