Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων
Περιγραφή

Πορεία προς τη βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων. Επιλογές από τη Θερμοδυναμική. Εξέργεια. Εξεργειακή ανάλυση απλών διεργασιών. Θερμική ανάλυση συστημάτων. Στοιχεία οικονομικής ανάλυσης. Βασικές αρχές και μέθοδοι βελτιστοποίησης. Θερμοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων. Θερμοοικονομική βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων. Εισαγωγή ζητημάτων περιβαλλοντικών και βιώσιμης ανάπτυξης στη Θερμοοικονομική.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Χ. Φραγκόπουλος