Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Εmail Τμήματος Προπτυχιακών Σπουδών: secretariat@naval.ntua.gr
Εmail Τμήματος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: secrmet@mail.ntua.gr
Εmail Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διδακτορικές Διατριβές, Υποψήφιοι Διδάκτορες: secretariat@naval.ntua.gr
Τηλέφωνα
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών +30 210 772 2196
+30 210 772 4150
+30 210 772 1934
Τμήμα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών +30 210 772 4147
Τμήμα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών - Διδακτορικές Διατριβές, Υποψήφιοι Διδάκτορες +30 210 772 2391