Επικοινωνία

Διεύθυνση Γραμματεία
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ζωγράφου 157 80, Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 772 1926, +30 210 772 1938
Fax +30 210 772 1887
Εmail secretariat@naval.ntua.gr