Απόφοιτοι

Το 2019 η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Από ένα μικρό Τμήμα της Σχολής Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, εξελίχθηκε σε αυτόνομη Σχολή που δέχεται κάθε έτος πάνω από 120 πρωτοετείς φοιτητές. Το 2019 αποφοίτησε ο 2000ος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π..

Οι απόφοιτοι της Σχολής βρίσκονται σε καίριες θέσεις ευθύνης σε Ναυτιλιακές Εταιρείες, Ελεγκτικούς Οργανισμούς, Μελετητικά και Τεχνικά Γραφεία, στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα. Η μεγάλη συμβολή των αποφοίτων στο θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας είναι αδιαμφισβήτητη.

Τον Μάιο του 2017, μια μικρή ομάδα συναδέλφων είχε την ιδέα να δημιουργηθεί ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με σκοπό να συνενώσει τους Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, αποφοίτους του Ε.Μ.Π., οι οποίοι δραστηριοποιούνται σήμερα σε όλους τους τομείς της Ναυτιλίας, να τιμήσει τους Συναδέλφους που έφυγαν, τους Δασκάλους τους, να υποστηρίξει την ίδια τη Σχολή και να δείξει τον δρόμο στους νεότερους. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018, με μεγάλο ενθουσιασμό των 51 ιδρυτικών μελών του.