Διοίκηση της Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
Διευθυντής: Γ. Ζαραφωνίτης, Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Διευθυντής: Κ. Μπελιμπασάκης, Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
Διευθυντής: Ν. Κυρτάτος, Καθηγητής

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών
Διευθυντής: Ι. Χατζηγεωργίου, Καθηγητής